Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Odkąd weszła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, powstało i nadal powstaje wiele firm. Formy prowadzenia działalności gospodarczej są rozmaite. Można założyć jednoosobowe przedsiębiorstwo, a także różnego rodzaju spółki- od cywilnej po akcyjną. Jeśli chodzi o to drugie, to najczęściej przedsiębiorcy wybierają spółki kapitałowe. Ta kategoria zwykle wykorzystywana jest przy prowadzeniu dużych przedsiębiorstw- nie zawsze decyduje się na nią od początku. Czasami jednoosobowe przedsiębiorstwa, gdy się rozwijają i osiągają duże dochody, przekształcają się w spółki. Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się dwie- z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Jednak najbardziej popularna jest ta pierwsza. Dlaczego?

Spółka z o.o. posiada szereg zalet. Jak sama nazwa mówi pierwszą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania. To świetna cecha pozwalająca zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Następnym przykładem, który decyduje o zainteresowaniu spółką przez biznesmenów, jest możliwość założenia jej przez jedną osobę. Można tworzyć ją też w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Jej popularność wynika również z faktu zmniejszenia kapitału zakładowego z 50 do 5 tyś złotych. Jak widać spółka z o.o. posiada mnóstwo bardzo istotnych korzyści, dlatego zachęcamy do wyboru tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostatnio często mówi się o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem spółki komandytowej. To także jest polecana przez nas opcja, między innymi ze względu na optymalizację podatkową, gdyż spółka z o.o. jako komplementariusz nie musi płacić podwójnego podatku, do którego jest zobligowana funkcjonując samodzielnie.