Czym są księgi rachunkowe?

Przedsiębiorcy, których firmy muszą rozliczać się na zasadach księgowości pełnej przede wszystkim powinni zdawać sobie sprawę z tego czym są księgi rachunkowe i w jaki sposób powinny być prowadzone.

Księga rachunkowa stanowi zestawienie zapisów księgowych ujętych chronologicznie, wykazujących obroty, salda, aktywa oraz pasywa przedsiębiorstwa. Składa się z:
– dziennika,
– księgi głównej,
– księgi pomocniczej,
– zestawienie obrotów i sald,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgę rachunkową należy otworzyć w przeciągu 15 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, na początku każdego roku podatkowego, zmieniając formę prawną działalność,a także rozpoczynając postępowanie upadłościowe i likwidacyjne.

Wyróżniamy cztery podstawowe zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po pierwsze, księgi muszą być prowadzone w sposób rzetelny w pełni odzwierciedlający stan rzeczywisty. Po drugie wpisy muszą być sprawdzalne. Kolejną zasadą jest bieżące wykonywanie wpisów. Ostatnią i jednocześnie jedną z najważniejszych zasad jest poprawność, oznacza to że wpisy powinny być bezbłędne i kompletne.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe