Biuro księgowe a sprawozdanie finansowe

Jednostki, które prowadzą księgowość metodą ewidencji przychodów i rozchodów, najczęściej korzystają z usług księgowych.

Zatem biuro księgowe a sprawozdanie finansowe mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ to właśnie do księgowego należy sporządzenie tego dokumentu.

Osoba zajmująca się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, na przygotowanie sprawozdania finansowego ma określony czas. Jest to od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku.

Dokument przygotowuje biuro księgowe a sprawozdanie finansowe powinno zawierać:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– zestawienie zmian w kapitale
– informację dodatkową
– rachunek przepływów pieniężnych

Od dnia zatwierdzenia sprawozdania:
– przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS, mają 15 dni, aby przekazać tam dokument,
– organizacje niebędące podmiotami gospodarczymi mają 10 dni na dostarczenie sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W razie niedostarczenia sprawozdania w odpowiednim terminie, jeśli PIT będą Państwo wypełniać z usługą Twój e-PIT to wygenerowane zeznanie finansowe, w niezmienionej formie zostanie dostarczone do odpowiedniego organu.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe