Zmiany członków zarządu w spółce z o.o.

Kiedy dokonywane są zmiany członków zarządu w spółce z o.o. i jak to wygląda? Musisz wiedzieć, że odwołanie członka zarządu z pełnionej do tej pory funkcji wiąże się z koniecznością zaktualizowania informacji w KRS, ponieważ zarówno uchwała o odwołaniu wspólnika, jak i jego rezygnacja z funkcji, nie powodują automatycznej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organem, który jest upoważniony, a zarazem zobowiązany do dokonania zgłoszenia, jest aktualny zarząd, w którym zdecydowano się na zmiany członków zarządu w spółce z o.o.. Jeżeli chodzi o termin, to Ustawa o KRS art. 22 mówi, że „[…] wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni.”. W sytuacji odwoływania członka zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji, termin ten rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały lub złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Jak w KRS zgłasza się zmiany członków zarządu w spółce z o.o.?

Niezależnie od tego czy zmiana zarządu polegać będzie tylko na odwołaniu (lub rezygnacji) jednej osoby, odwołaniu członka zarządu i od razu zastąpieniu go przez inna osobę, konieczne jest złożenie formularza KRS-Z3 z załączonym formularzem KRS-ZK i innymi niezbędnymi dokumentami.

Pomagamy w dokonywaniu zmian danych w KRS – zainteresowanych prosimy o kontakt.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe