Zmiana PKD w KRS 2023

Zmiany w KRS 2023

W 2023 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) planowane są zmiany dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD to system klasyfikacji branżowej, który jest stosowany w celu identyfikacji i klasyfikacji działalności gospodarczych prowadzonych w Polsce. System ten jest ważny dla przedsiębiorców, ponieważ ma wpływ na wiele aspektów ich działalności, w tym na prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej oraz na uzyskanie licencji i zezwoleń.

Według planów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w 2023 roku zostanie wprowadzona nowa wersja PKD, która będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS. Nowy system ma na celu ułatwienie identyfikacji i klasyfikacji działalności gospodarczych oraz dostosowanie go do obecnych potrzeb rynku. Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowych kodów PKD, zmiany w nazwach i opisach niektórych działalności oraz usunięcie nieaktualnych kodów.

Na co wpływają zmiany PKD?

Zmiany w PKD wpłyną na wiele aspektów działalności przedsiębiorców. Przede wszystkim, przedsiębiorcy będą musieli dokonać zmian w swoich systemach ewidencji księgowej i podatkowej, aby odzwierciedlały nową klasyfikację branżową. Będą także musieli uzgodnić nowe kody PKD z urzędami i instytucjami, z którymi współpracują, takimi jak urzędy skarbowe, ZUS czy GUS.

Nowy system PKD

Nowy system PKD ma jednak przynieść także wiele korzyści dla przedsiębiorców. Dzięki bardziej szczegółowym kodom PKD, przedsiębiorcy będą mogli dokładniej opisać swoją działalność i lepiej dostosować ją do potrzeb rynku. Nowe kody PKD powinny także ułatwić dostępność informacji o przedsiębiorcach dla innych podmiotów, takich jak np. potencjalni klienci czy partnerzy biznesowi.

Planowane zmiany w PKD w KRS na rok 2023 są istotne dla przedsiębiorców i wymagają uwagi ze strony każdego z nich. Nowa klasyfikacja branżowa ma na celu ułatwienie identyfikacji i klasyfikacji działalności gospodarczych oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoje systemy ewidencji księgowej i podatkowej oraz uzgodnić nowe kody PKD z urzędami i instytucjami. Nowe kody PKD powinny jednak przynieść także wiele korzyści dla przedsiębiorców, takich jak lepsza identyfikacja rynków docelowych, możliwość dostosowania oferty do potrzeb klientów oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów z innymi podmiotami biznesowymi. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi tych zmian i odpowiednio się do nich przygotowali.

Zgłoszenie aktualizacji danych do Urzędu Skarbowego

▸▸▸Aktualizacja danych firmy

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe