Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS

Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS

Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest ważnym krokiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie spółki jawne zobowiązane są do aktualizacji swoich danych w KRS w ciągu 7 dni od zmiany adresu siedziby. W przypadku braku zgłoszenia zmiany adresu w KRS w wyznaczonym terminie, spółka jawna może ponieść konsekwencje w postaci kar finansowych.

Jak zgłosić zmianę adresu siedziby spółki jawnej w KRS?

Aby dokonać zmiany adresu siedziby spółki jawnej w KRS, należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i złożyć go w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzyskać w formie papierowej w wydziale rejestrowym sądu.

Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS – wypełnienie formularza

W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać nowy adres siedziby, numer działki ewidencyjnej, numer mieszkania, jeśli jest to mieszkanie, oraz kod pocztowy oraz miejscowość, w której znajduje się nowa siedziba spółki. W przypadku, gdy nowa siedziba spółki znajduje się poza granicami Polski, konieczne jest podanie dodatkowych danych, takich jak adres siedziby w kraju, z którego pochodzi spółka, oraz numer identyfikacji podatkowej w tym kraju. W formularzu należy również podać datę zmiany adresu siedziby oraz podpisać go przez wszystkich wspólników spółki jawnej lub przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS jest ważnym obowiązkiem przedsiębiorców i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie wniosku w sądzie rejestrowym w wyznaczonym terminie pozwoli uniknąć problemów związanych z opóźnieniami lub nieprawidłowościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która wynosi obecnie 350 zł. W celu zmiany adresu siedziby spółki jawnej w KRS należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i złożyć go w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. W formularzu należy podać nowy adres siedziby, datę zmiany oraz podpisać go przez wszystkich wspólników lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

W przypadku zaniedbania obowiązku aktualizacji danych spółka jawna może ponieść konsekwencje w postaci kar finansowych. Dlatego też warto dokładnie monitorować wszelkie zmiany w zakresie danych spółki i terminowo je zgłaszać w KRS.

Zmiana adresu siedziby spółki jawnej w KRS

Oferty w formie PDF:
▸▸▸Aktualizacja danych w KRS
▸▸▸Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe