Zgłoszenie spółki CRBR 2023

Zgłoszenie spółki CRBR 2023 – w jakim celu dokonać zgłoszenia CRBR?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to narzędzie, które zostało stworzone w celu umożliwienia sprawdzenia, kto faktycznie stoi za danym przedsiębiorstwem.

Czym jest rejestr CRBR?

CRBR został utworzony w Polsce w 2017 roku i jest prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Ma on na celu umożliwienie szybkiego i łatwego sprawdzenia, kto stoi za danym przedsiębiorstwem oraz jaki jest obraz całego łańcucha finansowania danej firmy. W rejestrze znajdują się informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach, które pełnią funkcje kierownicze w danym przedsiębiorstwie.

Aby móc korzystać z CRBR, należy zarejestrować się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i uzyskać dostęp do systemu. Wówczas możliwe jest sprawdzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych danej firmy poprzez wpisanie jej numeru NIP lub numeru REGON.

CRBR ma bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców oraz instytucji państwowych i samorządowych, ponieważ umożliwia im on sprawdzenie, czy dana firma jest rzetelnym partnerem biznesowym. W przypadku, gdy firma nie ma wpisanych swoich beneficjentów rzeczywistych do rejestru może to być sygnałem, że nie jest ona godna zaufania.

CRBR ma również duże znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki możliwości sprawdzenia, kto stoi za danym przedsiębiorstwem, łatwiej jest zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem przestępczych działań.

CRBR jest również ważnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą dokładnie sprawdzić, w co chcą zainwestować swoje pieniądze. Dzięki możliwości sprawdzenia, kto stoi za danym przedsiębiorstwem oraz jaki jest obraz całego łańcucha finansowania, inwestorzy mogą lepiej ocenić ryzyko związane z inwestycją w dane przedsiębiorstwo.

Warto pamiętać, że CRBR jest narzędziem o charakterze publicznym i dostępnym dla każdego. Dlatego też przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku umieszczenia w rejestrze informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z brakiem tego obowiązku.

Podsumowując, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to narzędzie, które zostało stworzone w celu umożliwienia sprawdzenia, kto faktycznie stoi za danym przedsiębiorstwem. Jest ono bardzo ważne zarówno dla przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, jak i dla inwestorów, ponieważ umożliwia ono lepsze zrozumienie struktury finansowania danej firmy oraz ocenę ryzyka związanego z inwestycją w nią. CRBR ma również duże znaczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenie spółki CRBR 2023

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowania wniosku i dokonania zgłoszenia spółki w CRBR.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Oferty w formie PDF:
▸▸▸Aktualizacja danych w KRS
▸▸▸Usługi księgowe

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe