• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych

  Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

  Szczegóły w dziale Kontakt

  ➥ Sprawdź aktualne promocje na usługi!

Pomoc w zgłoszeniu do CRBR


Zgłoszenie do CRBR oferta


Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR.

Nasza oferta obejmuje:
 • weryfikacja konieczności składania dokumentów do CRBR,
 • udzielenie informacji dotyczących beneficjentów podlegających zgłoszeniu,
 • założenie konta w systemie,
 • otwarcie zgłoszenia,
 • pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza,
 • nadzór w czasie podpisywania i składania dokumentów.

Co to jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system elektroniczny, mający za zadanie gromadzenie i przetwarzanie danych o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych:
 • posiadają uprawnienia, na mocy których sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką i realnie wpływają na działania i czynności przez nią podejmowane,
 • w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzane są transakcje okazjonalne.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym może być na przykład:
 • udziałowiec lub akcjonariusz spółki,
 • osoba będąca w posiadaniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów,
 • osoba sprawująca kontrolę nad osobą/osobami prawnymi dysponującymi min. 25% udziałów lub akcji tej osoby,
 • osoba zajmująca stanowisko kierownicze w organach spółki.

Kto musi zgłosić się do CRBR?Obowiązek zgłaszania do CRBR mają podmioty podlegające wpisowi do KRS:
 • spółki z o.o.,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo - akcyjne,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z pominięciem spółek publicznych),
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie
 • fundacje.

Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie do CRBR jest osoba uprawniona do reprezentacji i nie ma możliwości przekazania tego zadania komuś innemu.


Brak zgłoszenia do CRBRBrak wpisu do CRBR wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Podmiot, który nie złoży dokumentów do rejestru lub zgłoś niepoprawne dane, zostanie obciążony karą grzywny nawet do 1 000 000 zł.

Warto także wiedzieć, że dane z rejestru stanowią źródło informacji dla innych instytucji. Banki przed udzieleniem kredytu lub otwarciem rachunku bankowego dokonuje weryfikacji beneficjentów w rejestrze CRBR. Brak zgłoszenia spowoduje odrzucenie wniosku o krdytu lub otwarcie konta.

Kiedy zgłoszenie do CRBR?


Złożenie wniosku o dokonanie wpisu do CRBR musi nastąpić do 7 dni od momentu uzyskania wpisu do KRS.


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt.


Oferujemy również możliwość rejestracji spółki pod naszym adresem - Wirtualne Biuro.

Oferujemy również prowadzenie księgowości spółek i innych podmiotów - Księgowość

Oferujemy również pełną obsługę prawną firm.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

📑 INNE NASZE USŁUGI

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2022 rok!
Założenie spółki z o.o. z wykorzystaniem optymalinych rozwiązań na tle NOWEGO ŁADU
Utworzenie i aktywacja skrzynki do e-doręczeń elektronicznych