Zawieszenie prostej spółki akcyjnej KRS

Wprowadzenie nowego typu spółki, jakim jest prosta spółka akcyjna (PSA) spowodowało znaczące zmiany w polskim systemie prawnym dotyczącym działalności gospodarczej. Jednym z aspektów, który wzbudza zainteresowanie przedsiębiorców, jest możliwość zawieszenia działalności tej formy prawnej. Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest procesem, który wymaga zrozumienia zarówno formalności, jak i konsekwencji prawnych.

Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi innowacyjne rozwiązanie w polskim systemie prawnym, które zaczął obowiązywać od lipca 2021 roku. Jest to hybrydowa forma prawna, która łączy w sobie cechy charakterystyczne zarówno dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jak i spółki akcyjnej (S.A.). Celem wprowadzenia PSA było stworzenie bardziej elastycznej i dostępnej opcji dla przedsiębiorców, którzy poszukują prostszych i mniej kosztownych metod na prowadzenie i rozwijanie swojej działalności, szczególnie w obszarze startupów i innowacyjnych projektów biznesowych.

Jedną z kluczowych cech PSA jest uproszczony proces zakładania i prowadzenia spółki. W przeciwieństwie do tradycyjnej spółki akcyjnej, PSA umożliwia rejestrację i zarządzanie spółką z mniejszymi formalnościami, co jest szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykład, PSA może być założona przez jedną osobę, nie wymaga minimalnego kapitału zakładowego (w przeciwieństwie do spółki akcyjnej, gdzie minimalny kapitał wynosi 100 000 zł), a także umożliwia większą swobodę w kształtowaniu umowy spółki.

Inną istotną cechą PSA jest elastyczność w strukturze kapitałowej. Spółka ta może emitować różne rodzaje akcji, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie prawami głosu, dywidendami i innymi prawami akcjonariuszy. Jest to szczególnie ważne dla startupów, które często angażują inwestorów na różnych etapach rozwoju i potrzebują elastyczności w przyciąganiu kapitału.

PSA oferuje również uproszczone procedury korporacyjne, takie jak możliwość przeprowadzania zgromadzeń wspólników zdalnie, co jest znaczącym udogodnieniem w dobie cyfryzacji i globalizacji biznesu. Dodatkowo, PSA umożliwia łatwiejsze przekształcanie się w inne formy prawne, co jest korzystne dla firm, które planują dynamiczny rozwój i skalowanie działalności.

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie prostej spółki akcyjnej w KRS?

Przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) zazwyczaj w sytuacjach, gdy kontynuowanie bieżącej działalności nie jest tymczasowo możliwe lub optymalne. Taka decyzja często wynika z potrzeby przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji firmy, co może być spowodowane zarówno wewnętrznymi wyzwaniami, jak i zmianami w otoczeniu rynkowym. Zawieszenie działalności daje przedsiębiorcom czas na przemyślenie i wdrożenie nowych strategii, bez konieczności ponoszenia stałych kosztów operacyjnych. Jest to również rozwiązanie, które pozwala na ochronę marki i wartości przedsiębiorstwa w okresie, gdy pełna aktywność nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ponadto, zawieszenie działalności może być rozważane w przypadku osobistych okoliczności właścicieli, takich jak zdrowie, rodzinne zobowiązania lub inne nieprzewidziane sytuacje życiowe.

Procedura zawieszenia spółki w KRS

Proces zawieszenia działalności Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest procedurą wieloetapową, wymagającą dokładnego przestrzegania określonych kroków prawnych i administracyjnych. Oto bardziej szczegółowy opis każdego z etapów:

1. Uchwała Wspólników

Pierwszym i kluczowym krokiem w procesie zawieszenia działalności jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników. Ta uchwała musi być podjęta zgodnie z procedurami określonymi w umowie spółki lub w Kodeksie spółek handlowych. Ważne jest, aby uchwała precyzyjnie określała:

 • Powód zawieszenia działalności: Wskazanie konkretnych przyczyn, dla których spółka decyduje się na zawieszenie.
 • Okres zawieszenia: Musi być wyraźnie określony czas trwania zawieszenia. Okres ten może być później zmieniony, ale wymaga to kolejnej uchwały.
 • Zarządzenia dotyczące bieżących spraw spółki: Jak spółka będzie zarządzać bieżącymi zobowiązaniami, kontraktami, pracownikami itp. w okresie zawieszenia.

2. Zgłoszenie do KRS

Po podjęciu uchwały, spółka musi zgłosić decyzję o zawieszeniu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Proces ten obejmuje:

 • Wypełnienie odpowiedniego wniosku: Wniosek o zawieszenie działalności (formularz KRS-Z62) wraz z wymaganymi załącznikami, w tym uchwałą wspólników.
 • Opłaty sądowe: Uiszczenie opłaty sądowej za wpis do rejestru.
 • Składanie dokumentów: Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie poprzez platformę e-KRS.

3. Informacja do innych instytucji

Po pomyślnym wpisie do KRS, spółka ma obowiązek poinformować o zawieszeniu działalności inne instytucje. Należy do nich:

 • Urząd Skarbowy: Informacja o zawieszeniu działalności jest istotna dla celów podatkowych. Spółka powinna zgłosić zmianę statusu, co może mieć wpływ na obowiązki podatkowe.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): W przypadku zatrudniania pracowników, ZUS musi zostać poinformowany o zmianach, które mogą wpływać na obowiązki ubezpieczeniowe spółki.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS): Zgłoszenie zawieszenia działalności jest również wymagane

Konsekwencje zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności PSA ma szereg konsekwencji prawnych i biznesowych:

 • Zawieszenie Obowiązków Podatkowych: W okresie zawieszenia, firma nie generuje przychodów, co oznacza zawieszenie pewnych obowiązków podatkowych.
 • Zmiany w Zatrudnieniu: Zawieszenie działalności może wpłynąć na umowy z pracownikami, co wymaga dokładnej analizy i potencjalnych działań restrukturyzacyjnych.
 • Odpowiedzialność Wspólników i Zarządu: Wspólnicy i zarząd powinni być świadomi, że zawieszenie działalności nie zwalnia ich z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Wznowienie Działalności

Wznowienie działalności PSA po okresie zawieszenia wymaga podjęcia uchwały wspólników i zgłoszenia tego faktu do KRS, a także poinformowania innych odpowiednich instytucji.

 

Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej jest decyzją, która może być korzystna w określonych okolicznościach. Jednakże wymaga ona starannego rozważenia i zrozumienia konsekwencji prawnych oraz biznesowych. Przed podjęciem takiej decyzji, zaleca się konsultację z doradcą prawnym oraz księgowym, aby upewnić się, że wszystkie aspekty są prawidłowo adresowane.

 

 

Artykuł przygotowany przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego w Krakowie

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe