Założenie spólki komandytowo – akcyjnej

Po dokonaniu wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorca musi sporządzić umowę w postaci aktu notarialnego lub elektronicznie przy użyciu gotowego wzorca umowy udostępnionego w portalu S24. Wnioskodawca, który zdecydował się na założenie spólki komandytowo – akcyjnej o charakterze osobowym musi sporządzić statut w formie aktu notarialnego określający firmę i siedzibę, przedmiot działalności, liczbę akcji poszczególnych udziałów, wysokość kapitału zakładowego oraz nazwiska komplementariuszy.

Firma powinna zawierać w nazwie oznaczenie formy organizacyjno-prawnej oraz nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Następnie dokument należy opatrzyć podpisami kwalifikowanymi każdej z uprawnionych osób oraz pokryć kapitał zakładowy. Ostatnim etapem jest przygotowanie przez założycieli sprawozdania i złożeniu wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie spółki do rejestru dokonywane jest na sądowych formularz i powinno zawierać dane określone ściśle w Kodeksie Spółek Handlowych. Ponadto, jednostka gospodarcza powstaje dopiero z chwilą wpisania do KRS, ponieważ nie istnieje tak jak w przypadku podmiotów kapitałowych oznaczenie „w organizacji”.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe