Założenie spółek z o.o. bez notariusza

Jeszcze do niedawna, aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne było skorzystanie z usług notariusza, który sporządzał umowę spółki w formie aktu notarialnego, a także uczestniczył podczas składania na niej podpisu. To oczywiście wiązało się z dodatkowymi, niemałymi kosztami. Aktualnie proces rejestracji spółki z o.o. można znacznie uprościć. Umożliwiła to platforma rejestracyjna dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestracja online umożliwia przede wszystkim założenie spółek z o.o. bez notariusza.

Program po uzupełnieniu formularza odpowiednimi danymi samodzielnie generuje niezbędne dokumenty i wysyła do odpowiednich urzędów, w tym także umowę. Umowa sporządzana jest na podstawie ściśle określonego wzorca z tego względu nie wymaga się dodatkowej pracy notariusza. Kolejno należy ją podpisać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego bądź podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP.

Nasza firma oferuje pomoc w rejestracji spółki online. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!