Zakładanie spółek przez obcokrajowców

Zakładanie spółek przez obcokrajowców na terenie Polski jest możliwe dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą tworzyć oddziały na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dzięki naszej firmie, osoby urodzone poza granicami naszego kraju będą mogły założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez problemów. Nasza firma dopełni wszelkich formalności związanych z procesem rejestracji spółki z o.o. . Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć również przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP, które powstają w przypadku, gdy działalność podmiotu zagranicznego na obszarze Polski ma być prowadzona bezpośrednio w jego imieniu i na jego rzecz. Jeżeli cudzoziemcem zakładającym spółkę w Polsce jest podmiot inny niż osoba fizyczna, to aby założyć spółkę w Polsce, musi on posiadać urzędowy oryginalny odpis z rejestru tego podmiotu. Jeżeli chcesz założyć spółkę to zgłoś się do naszej firmy.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe