Zakładanie spółek jawnych

Jedną ze spółek osobowych jest spółka jawna. Charakterystyczne dla niej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, dzięki czemu nie są związane z nią przepisy dotyczące osób prawnych. Spółka jawna uznawana jest za jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Wszyscy wspólnicy solidarnie wraz ze spółką odpowiadają za zobowiązania spółki, ale nie całym swoim majątkiem. Jak wygląda zakładanie spółek jawnych? Pierwszy etap polega na sporządzeniu umowy spółki, która powinna zawierać:

– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności,
– określenie wkładów wspólników i ich wartość,
– jeśli jest określony to czas trwania spółki.

W umowie warto zaznaczyć również zasady prowadzenia spraw czy reprezentację spółki. Zawarcie umowy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Kolejnym etapem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Musi być ona dokonana za pomocą odpowiednio uzupełnionych formularzy. Następnie uiszcza się opłaty: sądową i za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka jawna może zacząć prowadzenie działalności z chwilą wpisu do KRS.

Zakładanie spółek jawnych wymaga dopilnowania wielu formalności. Pomagamy w rejestracji spółek jawnych, prosimy o kontakt.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe