Zakładanie fundacji dokumenty

Z dnia na dzień przybywa chętnych, którzy chcą założyć fundację. Nic dziwnego, skoro jej prowadzenie wiąże się z tyloma korzyściami dla osób, które nią zarządzają. Ogromną zaletą fundacji jest to, że źródła jej przychodu nie są opodatkowane. To sprawia jednak, ze fundacja narażona jest na wiele kontroli. Często zdarzało się, że fundacja została zakładana w celu wyłudzeń podatkowych.

Zakładanie fundacji dokumenty
Osoba, która rejestruje fundację zobowiązana jest do złożenia podstawowych formularzy KRS-W20, KRS-WK, KRS-WM. To formularze, które informują o fundatorze, organach spółki oraz sposobie jej zarządzania.

Dodatkowo do wniosku rejestracyjnego rejestrujący jest zobligowany dołączyć:
– akt notarialny o ustanowieniu fundacji,
– statut,
– uchwały dotyczące organów fundacji,
– dowód dokonania opłaty za wpis w KRS
– oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru.

Istotnym warunkiem umożliwiającym pozyskanie fundacji jest to, aby cele były zgodne z podstawowymi interesami RP.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną w momencie uzyskania wpisu w KRS. Oznacza to, że od tego czasu posiada zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe