Wysyłanie sprawozdania 2019

Przepisy prawne wprowadzone w październiku 2018 roku nałożyły na przedsiębiorców wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. W jaki sposób powinno zgodnie z prawem odbyć się wysyłanie sprawozdania 2019?

Po wprowadzeniu w życie nowych przepisów zmianie uległa forma raportów, które zgodnie z nowymi zasadami noweli ustawy o rachunkowości muszą być sporządzane w postaci XML. Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzone przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe muszą być przygotowywane w formie elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, okres za jak sporządzane jest dane sprawozdanie finansowe a decydujące jest to, że sprawozdanie zostanie sporządzone po 1 października 2018 r.

Osoby, które chcą złożyć odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe zobligowane są do wyrobienie podpisu elektronicznego, którym musi zostać opatrzony dokument. Do podpisania sprawozdania zobowiązana jest osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

My oferujemy pomoc zarówno w zakresie sporządzenia oraz wysłania e-sprawozdań finansowych, jak i w przeprowadzeniu procesu wyrobienia elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe