Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Od 1 stycznia 2019 roku zmienił się nieco podstawowy system wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Od tego dnia, podstawową metodą wypłacania jest przelew na rachunek własny pracownika. Zakład pracy zobligowany jest do realizowania płatności tytułem wynagrodzeń przelewem. Wypłata wynagrodzenia dla pracownika, który chce otrzymywać gotówkę, również jest możliwa, ale tylko i wyłącznie po złożeniu wniosku apelującego o gotówkowy sposób wypłacania.

Od niedawna obowiązuje także “zerowy PIT” dla młodych pracowników, w wieku do 26 roku życia, który zwalnia ich całkowicie z opodatkowania. Zatem wypłata wynagrodzenia dla pracownika, od którego nie odprowadza się podatku dochodowego, powinna być wyższa o tę stawkę podatku.

Zmieniła się także kwestia dodatku za staż pracy i wypłata wynagrodzenia dla pracownika nie będzie już go w sobie zawierała. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy.

Od 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi dla zatrudnionego na pełen etat 2600 zł oraz dla umów cywilnoprawnych 17 zł/h.