Wypełnianie wniosku o Kartę Polaka

Karta Polaka to dokument, o który stara się wielu obcokrajowców. Pomaga on w różnych kwestiach, takich jak np. otrzymanie polskiej wizy, obywatelstwa czy podjęcie pracy na terenie Polski.

Do otrzymania Karty Polaka konieczne jest wypełnienie wniosku i złożenie go w konsulacie RP, odpowiednim pod względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie Karty Polaka powinien być wypełniony poprawnie i czytelnie, drukowanymi literami, bez żadnych skreśleń.

Co ważne, wniosek sam w sobie nie wystarczy, aby otrzymać Kartę Polaka. Konieczne jest udowodnienie przynależności do narodu polskiego. Dokonać tego można przy pomocy specjalnych dokumentów. Mogą to być np. pisma potwierdzające polskie obywatelstwo jednego z rodziców lub dziadków wnioskodawcy. Pomocne mogą się też okazać zaświadczenia wydane przez konkretne organizacje polonijne, które potwierdzą aktywny udział wnioskodawcy w propagowaniu polskiej kultury i obyczajów lub działania na rzecz polskiej mniejszości narodowej.

Oprócz udowodnienia przynależności do narodu polskiego przy pomocy dokumentów, ważnym elementem całej procedury jest rozmowa z konsulem. To ona ma ostatecznie przekonać go o znajomości polskiego języka, kultury i historii ze strony wnioskodawcy.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe