Wykaz dokumentów do rejestracji spółki z o.o.

Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z zakładaniem spółek i zdarza Ci się szukać informacji na ten temat, z pewnością już wielokrotnie Twoja uwaga została zwrócona na fakt, że rejestracja przede wszystkim wiąże się z koniecznością kompletowania dokumentacji. Wykaz dokumentów do rejestracji spółki z o.o., wbrew temu jak powszechnie zwykło się twierdzić, nie jest obszerny i bynajmniej nie zobowiązuje do tworzenia skomplikowanych pism czy zaświadczeń. Zebranie ich jest warunkiem koniecznym do założenia działalności gospodarczej, jeżeli zabraknie któregoś z elementów nasz wniosek zostanie odrzucony i nastąpi konieczność powtórzenia całej procedury. Aby uniknąć takiej sytuacji powinniśmy skrupulatnie prześledzić listę załączników, które należy złożyć wraz z wnioskiem.

Wykaz dokumentów do rejestracji spółki z o.o.:

– umowa spółki w postaci aktu notarialnego w dwóch egzemplarzach,
– lista wspólników z liczbą udziału i ich wartością nominalną,
– lista nazwisk i adresów członków zarządu,
– oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy,
– formularz NIP-2 i umowa potwierdzająca prawo do korzystania z nieruchomości lub lokalu będącego siedzibą spółki,
– zgłoszenie do rejestru REGON (RG-1),
– zgłoszenie płatnika ZUS,
– potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.