Umowy cywilno-prawne podpis kwalifikowany

Umowy cywilno-prawne podpis kwalifikowany może zostać zawarta w dowolnej formie. Zawierając umowę zlecenie możemy ograniczyć się do formy ustnej, ale oczywiście do celów dowodowych zaleca się formę pisemną. Łatwiej będzie wtedy dowieść nie tylko jakie zobowiązania ciążą na zleceniobiorcy, ale też sam fakt zawarcia umowy. Musimy pamiętać o prawidłowym podpisaniu umowy przez obie jej strony.

Przewidziana w Kodeksie Cywilnym elektroniczna forma czynności polega na ujawnieniu woli w postaci elektronicznej, a także na podpisaniu oświadczenia bezpiecznym e-podpisem. Dokonanie czynności w formie elektronicznej może być dokonane jedynie przez osobę, która dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, co jednak nie jest standardem w polskim obrocie prawnym. Bezpieczny podpis elektroniczny musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem przypisanym do użytkownika. Podpis musi być składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu, a ponadto jego prawidłowość musi być zagwarantowana przez podmiot trzeci świadczący usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe