Umowa założenia spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenie spółki z o.o. wymaga złożenia stosownych dokumentów i zawarcia umowy między wspólnikami, która określa zasady funkcjonowania spółki. W niniejszym artykule omówimy podstawowe informacje dotyczące umowy założenia spółki z o.o.

Umowa założenia spółki z o.o.

Umowa założenia spółki z o.o. jest dokumentem, który określa podstawowe zasady funkcjonowania spółki. Zgodnie z polskim prawem, umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa ta musi zawierać przede wszystkim następujące elementy:
1. Nazwę oraz siedzibę spółki – należy wskazać, jak będzie się nazywała spółka oraz gdzie będzie mieściła się jej siedziba.
2. Przedmiot działalności – w umowie trzeba opisać, jakim przedmiotem działalności będzie się zajmować spółka.
3. Wysokość kapitału zakładowego – należy określić, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego i jak zostanie on wpłacony.
4. Liczba i nazwiska wspólników – należy wskazać, kto będzie wspólnikami spółki.
5. Zakres uprawnień poszczególnych wspólników – należy określić, jakie będą uprawnienia poszczególnych wspólników, w tym na przykład, kto będzie reprezentował spółkę na zewnątrz.
6. Tryb podejmowania decyzji – w umowie trzeba opisać, jakie będą zasady podejmowania decyzji w spółce.
7. Sposób podziału zysków i strat – należy określić, jak będzie dokonywany podział zysków i strat w spółce.
8. Zasady przystąpienia i wystąpienia ze spółki – umowa musi określać, jakie będą zasady przystąpienia i wystąpienia ze spółki.
9. Czas trwania spółki – należy określić, jak długo będzie istniała spółka.

Po złożeniu umowy założenia spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, spółka musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy złożyć w sądzie stosowne dokumenty, w tym m.in. umowę założenia spółki, dokumenty potwierdzające wniesienie kapitału zakładowego oraz oświadczenia o reprezentowaniu spółki.

Sporządzanie umowy założenia spółki z o.o.

Zanim jednak przystąpi się do sporządzania umowy założenia spółki z o.o., warto dokładnie przeanalizować sytuację oraz poznać wymogi formalne, jakie trzeba spełnić. Przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiednią liczbę wspólników, którzy będą reprezentować spółkę oraz o odpowiedni kapitał zakładowy. Wysokość kapitału zakładowego zależy od rodzaju działalności, jaką planuje prowadzić spółka, a także od liczby wspólników.

Warto również pamiętać, że zawarcie umowy założenia spółki z o.o. nie kończy całego procesu zakładania spółki. Należy jeszcze dopełnić szeregu formalności, takich jak zarejestrowanie spółki w KRS, uzyskanie numeru REGON czy też NIP. Niezbędne jest także dopełnienie obowiązków podatkowych, takich jak np. rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, umowa założenia spółki z o.o. jest kluczowym dokumentem przy zakładaniu spółki. Wymaga ona przede wszystkim precyzyjnego określenia podstawowych zasad funkcjonowania spółki oraz wysokości kapitału zakładowego. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i zarejestrowanie spółki w KRS to jednak dopiero początek procesu, który wymaga dopełnienia szeregu formalności oraz dbałości o rozliczenia podatkowe.

Umowa założenia spółki z o.o.

▸▸▸Rejestracja spółki z o.o.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe