Udziały spółki z o.o.

Udziały spółki z o.o. to inaczej wnoszone przez właścicieli wkłady do firmy, w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu.

Posiadanie wkładu przedsiębiorcy jest równoznaczne z jego uczestnictwem w firmie, jako jej wspólnik oraz posiadanie odpowiednich praw i obowiązków. Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział – wówczas kwoty mogą być o nierównych wartościach i można je dzielić.

Jeśli jednak w umowie ustalone zostaje, że właściciel może mieć więcej niż jeden udział – wtedy wartość nominalna powinna być równa. Na udziały spółki z o.o. nie mogą wystawiane być dokumenty imienne czy na zlecenie.

Ponadto dokument firmy może przewidywać istnienie tzw. udziałów uprzywilejowanych w zakresie głosu, czyli na jeden wkład przypadać może więcej niż jeden głos na zgromadzeniu wspólników.

Kwota wniesiona przez przedsiębiorcę do podmiotu gospodarczego nie może być mniejsza niż 50 złotych. Umorzenie udziału wspólnika w firmie jest równoznaczne z wyłączeniem go ze spółki.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe