Udziałowcy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach obowiązkowo komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy czyli udziałowcy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w spółce. Minimalna wysokość kapitału wynosi 5.000 złotych, natomiast minimalna wartość jednego udziału to 50 złotych. Wspólnikiem może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Po zakończeniu roku obrotowego mają oni prawo otrzymać dywidendę.

Udziałowcy spółki z o.o. posiadają prawa, ale mają także obowiązki, które muszą wykonywać.
Prawa wspólników:
– prawo głosu,
– prawo do udziału w zyskach,
– prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników,
– prawo do nadzoru nad działalnością spółki,
– prawo do zbywania udziałów,
– prawo do kontroli ksiąg i dokumentów spółki,
– grupa wspólników posiadająca udziały, które przekraczają połowę wysokości kapitału zakładowego ma prawo do wyłączenia wspólnika ze spółki.

Obowiązki wspólników:
– obowiązek wniesienia wkładu,
– obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
– obowiązek płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału,
– obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe
Zamów rozmowę, aby otrzymać informację na temat aktualnej promocji na usługę założenia spółki z o.o.
This is default text for notification bar