Ubieganie się o pozwolenie na pobyt tymczasowy

O ubieganie się o pozwolenie na pobyt tymczasowy może starać się cudzoziemiec, który chce przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Pozwolenie wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat i nie przedłuża się samoczynnie. Należy starać się o kolejne lub opuścić kraj przed upływem terminu ważności . Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym do miejsca jego zamieszkania.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt tymczasowy należy przedstawić udokumentowane dowody, dla których chce przebywać w Polsce. Może to być m.in. podjęcie lub kontynuacja pracy czy studiów, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie badań naukowych, bycie ofiarą handlu ludźmi lub bycie niepełnoletnim dzieckiem obcokrajowca urodzonym w czasie jego pobytu na terenie Polski. Ubieganie się o pozwolenie na pobyt tymczasowy wiąże się z pobraniem odcisków palców.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu wizy oraz doradzą w tej kwestii. Świadczymy kompleksowe usługi dla obcokrajowców.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe