Termin zgłoszenia do KRS zmian w radzie nadzorczej

Termin zgłoszenia do KRS zmian w radzie nadzorczej – w jakim terminie od wystąpienia zmiany w radzie nadzorczej należy dokonać aktualizacji danych w KRS? Czy za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych w rejestrze przedsiębiorców grożą kary finansowe?

Zgłoszenie zmian w radzie nadzorczej do KRS – kiedy obowiązkowe?

Istotnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wystąpienia zmiany w zakresie składu rady nadzorczej należy pamiętać o obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS. Istotne jest, że za niedopełnienie obowiązku zmiany danych grożą wysokie kary.
Obowiązek pojawia się po wystąpieniu każdej, nawet najmniejszej, zmiany w zakresie rady nadzorczej KRS.

Jaki jest termin zgłoszenia do KRS zmian w radzie nadzorczej?

Właściciele spółek powinni pamiętać o tym, że wniosek o aktualizację danych spółki powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Niezachowanie obowiązującego terminu przygotowania i złożenie dokumentów aktualizacyjnych wiąże się nałożeniem kar finansowych na właścicieli spółek.

Podstawa prawna:
art.22 ustawy o KRS:
Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej KRS oferta

W celu dokonania aktualizacji danych spółki w KRS w zakresie rady nadzorczej spółki należy przygotować i złożyć odpowiednie wnioski aktualizacyjne. Obecnie procedura zmiany danych spółki dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych systemów (PRS, S24).

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w zakresie aktualizacji KRS. Z naszą pomocą termin zgłoszenia do KRS zmian w radzie nadzorczej zostanie zachowany – terminowe składanie wniosków do KRS. Oferujemy wsparcie i pomoc w procesie aktualizacji danych spółki w KRS.

Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź ofertę w zakresie aktualizacji KRS PDF

▸▸▸Oferta aktualizacji danych PDF

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe