Tekst Jednolity Spółki

W prowadzeniu firmy ważne jest, aby wszelkie dokumenty i umowy były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z istotnych elementów, o którym muszą pamiętać przedsiębiorcy, jest regularna aktualizacja umowy spółki. Aktualizacja ta obejmuje sporządzanie tekstu jednolitego, który uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy. Proces ten jest kluczowy dla przejrzystości i prawidłowego funkcjonowania spółki, zarówno z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jak i spółki akcyjnej (S.A.).

Czym jest tekst jednolity spółki?

Tekst jednolity umowy spółki to aktualny dokument, który uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy. Sporządzenie tekstu jednolitego jest konieczne, aby wszystkie postanowienia były jasne i zgodne z aktualnym stanem prawnym – niezbędne w wielu sytuacjach, gdy dochodzi do aktualizacji umowy spółki. Dokument ten jest szczególnie ważny dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółek akcyjnych (S.A.), ponieważ zapewnia przejrzystość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura aktualizacji tekstu jednolitego spółki

Sporządzenie tekstu jednolitego umowy spółki wymaga kilku kroków:

 1. Zebranie wszystkich zmian: Należy zebrać wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone do umowy spółki najczęściej Aktem Notarialnym.
 2. Opracowanie dokumentu: Na podstawie zebranych zmian należy sporządzić nowy dokument, który będzie zawierał wszystkie aktualne postanowienia umowy spółki.
 3. Zatwierdzenie tekstu jednolitego: Sporządzony tekst jednolity musi być zatwierdzony przez organy spółki, najczęściej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.
 4. Złożenie w KRS: Zatwierdzony tekst jednolity umowy spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kiedy konieczne jest sporządzenie tekstu jednolitego spółki?

Tekst jednolity umowy spółki należy sporządzić w sytuacjach, gdy wprowadza się zmiany, które mają znaczący wpływ na treść umowy. Dotyczy to przede wszystkim:

 • Zmiany nazwy spółki,
 • Zmiany siedziby spółki,
 • Zmiany przedmiotu działalności,
 • Zmiany wysokości kapitału zakładowego,
 • Zmiany w strukturze zarządu.

Koszt sporządzenia tekstu jednolitego spółki

Koszt sporządzenia tekstu jednolitego spółki

Koszt sporządzenia tekstu jednolitego spółki może się różnić w zależności od zakresu wprowadzanych zmian oraz od tego, kto sporządza dokument. Do KRS należy złożyć cały komplet wymaganych dokumentów aktualizujących zmiany zaistniałe w spółce.  Koszty muszą zatem obejmować także opłaty notarialne, opłaty za rejestrację w KRS oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów.

Wzór tekstu jednolitego umowy spółki

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby sporządzić tekst jednolity umowy spółki, potrzebne są:

 • pierwotna umowa spółki,
 • wszystkie dotychczasowe zmiany umowy,
 • aktualne dane spółki.

Jak często aktualizować tekst jednolity spółki?

Aktualizacja tekstu jednolitego spółki powinna być przeprowadzana każdorazowo po wprowadzeniu istotnych zmian w umowie spółki. Regularna aktualizacja dokumentu zapewnia, że wszystkie postanowienia są zgodne z obowiązującym stanem prawnym i aktualnymi danymi spółki. Za brak aktualnych danych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS może nałożyć na spółkę karę finansową.

Jak sporządzić tekst jednolity umowy spółki?

Nasze biuro specjalizuje się w pomocy przy aktualizacji danych spółki w KRS, w tym sporządzaniu tekstu jednolitego umowy spółki. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, mogą Państwo być pewni, że wszystkie formalności zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z naszej oferty.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

▸▸▸Aktualizacja danych KRS

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe
Zamów rozmowę, aby otrzymać informację na temat aktualnej promocji na usługę założenia spółki z o.o.
This is default text for notification bar