Statut spółki z o.o

Statut spółki z o.o czyli inaczej umowa jest najważniejszym dokumentem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, niezbędnym do przeprowadzenia procedury rejestracji tego podmiotu gospodarczego. Statut ma za zadanie regulować podstawowe kwestie funkcjonowania spółki.

Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i muszą podpisać ją wszyscy wspólnicy w obecności notariusza. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja zakładania spółki przez Internet, co obecnie umożliwiają polskie przepisy. Dokonuje się wtedy podpisania umowy sporządzonej na podstawie wzorca udostępnionego w systemie s24, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, bez obecności notariusza.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać: firmę (czyli nazwę) i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki z o.o., wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, czas trwania spółki (jeśli jest określony).

Firma i siedziba spółki


W umowie należy podać pełną nazwę firmy z dopiskiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Można podać również nazwę skróconą, którą będzie mogła ona się posługiwać w obrocie gospodarczym. Jeśli chodzi o siedzibę, warto wiedzieć, że siedziba spółki, to nie to samo, co adres spółki, ponieważ siedzibą jest jedynie miejscowość (np. Kraków), w której zarząd spółki wykonuje swoje zadania. Na podstawie siedziby przyporządkowuje się Urząd Skarbowy dla firmy.

Przedmiot działalności spółki


Przedmiot działalności określa się na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, której wykaz znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Nie ma ograniczeń co do liczby wybranych PKD, warto jednak dokonać przemyślanego wyboru, ponieważ niektóre PKD powodują utratę możliwości skorzystania z niektórych przywilejów czy wymagają dodatkowych zgłoszeń.

Kapitał zakładowy


Kapitał zakładowy musi zostać ściśle określony w umowie spółki. Obecnie minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić 5 tys. zł. Wniesienie kapitału można dokonać poprzez wniesienie wkładu pieniężnego czyli gotówki lub niepieniężnego – aportu.

Udziały

Udziały w kapitale zakładowym decydują o uprawnieniach i obowiązkach wspólników spółek. W umowie spółki musi znaleźć się informacja czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, jeśli tak to muszą być one równie i niepodzielne. Wartość nominalna udziału musi być wyższa nią 50 złotych. Podział udziałów pomiędzy wspólników nie musi być równy.

Czas trwania spółki (jeśli jest określony)


Spółka z o.o. może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli firma zostaje powołana tylko na jakiś czas, w umowie należy zawrzeć datę, do której spółka będzie istnieć lub określić zdarzenie powodujące jej rozwiązanie.

Zmiany w umowie można dokonywać nieskończenie wiele razy, jednak każda zmiana musi zostać zawarta w formie pisemnej, w postacie uchwały i zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przykładowy wzór umowy spółki znajdą Państwo tutaj. Zachęcamy jednak do podejmowania współpracy z naszą firmą. Oferujemy doradztwo oraz pomoc w sporządzeniu umowy spółki z o.o., gwarantując, że Państwa umowa zostanie przygotowana w sposób należyty oraz będzie zawierać możliwie jak najbardziej korzystne dla Państwa postanowienia.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe