Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. jest uzupełnieniem do sporządzanego przez spółkę sprawozdania finansowego. Sporządzenie takiego sprawozdania jest obowiązkiem zarządu, zatwierdzone powinno ono zostać podczas Zgromadzenie Wspólników w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. powinno zawierać informacje na temat stanu majątkowego i sytuacji finansowej spółki między innymi:

  • wykaz zdarzeń, które miały znaczący wpływ na działalność jednostki,
  • wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju jednostki,
  • przedstawienie ważniejszych osiągnięć spółki,
  • informacje na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
  • wykaz posiadanych przez spółkę oddziałów,
  • informacje na temat wskaźników finansowych spółki.

Sporządzenie takiego sprawozdania umożliwia zaprezentowanie pełnego obrazu spółki oraz dogłębną analizę. Wraz z sprawozdaniem finansowym sprawozdanie z działalności spółki z o.o. składane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia. Nie dopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karą grzywny albo ograniczeniem wolności spółki.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe
Zamów rozmowę, aby otrzymać informację na temat aktualnej promocji na usługę założenia spółki z o.o.
This is default text for notification bar