Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat

Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat mogą być różne, ważne jednak aby zadaniem tym zajmowała się osoba posiadająca wiedzę i odpowiednie kwalifikacje.

Zarówno rachunek zysków i strat, jak i bilans są elementami kluczowymi sprawozdania finansowego sporządzanego na koniec roku obrotowego jednostki.

Rachunek zysków i strat poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi kosztów, pokazuje wynik finansowy firmy.

W Polsce sposoby sporządzania rachunku zysku i strat są dwa:

– wariantem kalkulacyjnym
– wariantem porównawczym

Pierwszy z nich klasyfikuje koszty względem miejsc ich powstania oraz ustala koszty wytworzenia, w oparciu o koszt własny sprzedanych produktów doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Wariant porównawczy klasyfikuje koszty względem rodzajów, bazując na rodzajowym układzie kosztów. Ze względu na wiele prostszą formę tego wariantu, aby uzyskać wynik finansowy, należy przeksięgować zmianę stanu produktów.

Obydwa sposoby sporządzania rachunku zysku i strat są do siebie podobne, natomiast najczęściej o wyborze jednego z nich decyduje cel, do jakiego firmie potrzebny jest wynik finansowy.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe
Zamów rozmowę, aby otrzymać informację na temat aktualnej promocji na usługę założenia spółki z o.o.
This is default text for notification bar