Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i start ma na celu przede wszystkim ukazanie dokonań jednostki w pewnym okresie oraz dostarczenie informacji na temat jej rentowności.

Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat polega na przeciwstawieniu kosztom i startom nadzwyczajnym, przychodów i zysków nadzwyczajnych z różnych rodzajów prowadzonej działalności. W efekcie uzyskuje się tak zwany wynik finansowy, który pomniejszony o podatek dochodowy pozwala określić uzyskaną kwotę wyniku netto za konkretny okres.

Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat może odbywać się w dwóch wersjach: porównawczej i kalkulacyjnej. To przedsiębiorca ma prawo zdecydować, którą z opcji wybierze i zastosuje w swojej firmie. W obu przypadkach stosuje się tak zwaną metodę drabinkową, która polega na stopniowym odejmowaniu od każdego rodzaju przychodu, kosztu tego samego rodzaju.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem tego typu ewidencji, jeżeli chcieliby Państwo zlecić tworzenie takich dokumentów firmie zewnętrznej, chętnie służymy pomocą.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe