Spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca

Już niebawem spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca zobowiązane będą do sporządzenia szeregu dokumentów odnośnie prowadzonej przez ostatni czas polityki finansowej. Do tych dokumentów zalicza się m.in.:

  • zamknięcie ksiąg rachunkowych za pomocą ustalenia sald końcowych aktywów i pasywów, porównania sald z wynikami inwentaryzacji oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia obrotów i sald kont analitycznych,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, czyli dokumentacji związanej z przepływami pieniężnymi jednostki. Do sprawozdania finansowego zalicza się rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie w kapitale własnym oraz przepływ środków pieniężnych,
  • wykonana inwentaryzacja dotyczy spisu posiadanych w kasie środków pieniężnych i wykorzystywanych do bieżącej działalności środków trwałych oraz pozostałych niesprzedanych towarów.

Wszystkie spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca nową działalność gospodarczą rozpoczynają 1 lipca i w związku z tym przychody osiągane 1 lipca przypisane będą już kolejnemu roku obrachunkowemu. Jeśli jesteś zainteresowany opcją spółki z rokiem obrotowym kończącym się 30 czerwca, możesz skontaktować się z nami. Mamy takie spółki w swojej ofercie.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe