Spółka z o.o. a spółka komandytowa

Spółka z o.o. jest spółką zakładaną w każdym prawnie dopuszczalnym celu, w tym również w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie działalności gospodarczej pod własną firmą.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa – jakie są różnice?
1. Kapitał zakładowy – w spółce komandytowej nie występuje, a w spółce z o.o. wynosi 5000 zł.
2. Wspólnicy – w spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników (co najmniej jeden komplementariusz oraz jeden komandytariusz). Spółka z o.o. może być założona nawet przez jedną osobę.
3. Odpowiedzialność za zobowiązania- jeśli chodzi o zobowiązania w spółce komandytowej, to komplementariusze odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, komandytariusze do wielkości kwoty oznaczonej w umowie (tzw. suma komandytowa). Spółka z o.o. za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
4. Reprezentacja. Za reprezentowanie spółki komandytowej odpowiadają komplementariusze i jest to ich obowiązek. Natomiast w spółce z o.o. istnieje zarząd, który jest za to odpowiedzialny.
5. Osobowość prawna. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną, posiada jedynie zdolność do czynności prawnych. Spółka z o.o. z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
6. Podatki. Spółka komandytowa – PIT lub CIT, każdy wspólnik opodatkowany oddzielnie. Spółka z o.o. – opodatkowanie CIT.

Zastanawiając się nad tematem spółka z o.o. a spółka komandytowa, możemy również dostrzec podobieństwa. Jakie? Obie spółki oparte są o przepisy prawa handlowego, ich umowa musi być spisana w formie aktu notarialnego, nie mają możliwości wejścia na giełdę, a na wniosek wspólnika z ważnych powodów i za orzeczeniem sądu spółki te mogą być rozwiązane.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe