Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyka:
• Jest to spółka kapitałowa, może być utworzona przez 1 lub więcej osób.
• Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł.
• Do powstania spółki z o.o. wymagane są : zawarcie umowy spółki, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej, lub komisji rewizyjnej jeśli jest to wymagane, wpis do rejestru, z momentem wpisu do rejestru sądowego spółka dostaje osobowość prawną.
• Po zarejestrowaniu spółki zarząd spółki zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odpis umowy spółki wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego oraz daty i numeru rejestracji.
• Niezbędna jest umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego, z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji.
• Organy spółki to: obligatoryjne: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników oraz fakultatywne: Rada Nadzorcza lub komisja rewizyjna.
• Odpowiedzialnym za udziały, ich opłaty, wysokość nominalną jest Zarząd.
• Uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniu wspólników . Zgromadzenia mogą być zwyczajne (1 raz w roku) lub nadzwyczajne (do woli). Zwyczajne powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe