Spółka komandytowa z o.o.

Spółka komandytowa z o.o. To taki rodzaj działalności w której spółką prowadzącą działalność jest spółka komandytowa, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę komplementariusza. Układ ten stosuje się w celu optymalizacji podatkowej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której najbardziej charakterystyczną cechą jest podział odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnikami w tej spółce są komplementariusze oraz komandytariusze. Ci pierwsi odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania, drudzy tylko do konkretnej wartości zawartej w umowie lub do wysokości wniesionego wkładu. Dla osoby fizycznej odpowiedzialność komplementariusza może okazać się bardzo ryzykowna, jednak dla spółki z oo, która jest osobą prawną nie stwarza takiego ryzyka gdyż to sama spółka ponosi odpowiedzialność, a nie jej wspólnicy.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na opodatkowanie. Spółka komandytowa z o.o. Jest pod tym względem bardzo atrakcyjna. Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowane zatem zostają tylko dochody wspólników. Jest to bardzo atrakcyjna i ciekawa forma prowadzenia działalności. To połączenie pozwala na połączenie korzyści dwóch różnych rodzai spółek.