Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółka kapitałową. Jej funkcjonowanie normowane jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Forma ta opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej składa się z wkładów założycieli. Akcje spółki mogą być kupowane oraz sprzedawane na giełdzie. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych.

Spółka akcyjna posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Organami tego typu spółki są zarząd spółki, który reprezentuje ją na zewnątrz, walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza, która wykonuje stały nadzór nad zarządem.

Akcjonariusze posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Mają oni prawo do otrzymania zysku w postaci dywidendy. Zysk dzielony jest proporcjonalnie w stosunku do wysokości posiadanych udziałów. Posiadają oni prawo głosu oraz prawo do udziału w walnym zgromadzeniu. Ich obowiązkiem jest natomiast konieczność wniesienia wkładu na akcje oraz zwrot świadczeń, które zostały pobrane przez nich bezpodstawnie.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe