Reprezentowanie sp. z o.o. komandytowej

Przedsiębiorcy nieustannie poszukują nowych sposobów na ułatwienie sobie prowadzenia działalności. Jednym z nich jest ustanowienie spółki z o.o. komplementariuszem spółki komandytowej, czyli niejako ich połączenie. Pozwala to dodatkowo zabezpieczyć wspólników przed odpowiedzialnością za zobowiązania oraz czerpać korzyści prawnopodatkowe.

Reprezentowanie sp. z o.o. komandytowej spoczywa w rękach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako osoba prawna działa ona poprzez swoje organy, czyli wszelkie czynności związane z przedstawicielstwem wykonywane są przez jej zarząd.
Nie wszyscy wiedza, że prawo do bycia przedstawicielem, o ile umowa nie wskazuje inaczej, posiada również prokurent. Może nim być współwłaściciel, jeden ze wspólników lub kompetentny pracownik. Chociaż nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji wewnętrznych, to do jego zadań należy reprezentowanie sp. z o.o. komandytowej wobec osób fizycznych i innych podmiotów. Posiada on również możliwość dokonywania wszelkich czynności sądowych w imieniu spółki i bycia jej przedstawicielem przez sądami, organami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Jak widać nie tylko sp. z o.o. może być pełnomocnikiem w tym rodzaju działalności. Coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz powołania prokurenta. Nie można jednak zapominać, że decyzja o powierzeniu tego stanowiska powinna być dobrze przemyślana, a osoba wybrana musi być odpowiedzialna i przede wszystkim cieszyć się zaufaniem zarządu.