Rejestracja spólki zoo w KRS

Rejestracja spólki zoo w KRS wraz z uzyskaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców jest wymogiem do tego, aby założyć własną działalność. Pamiętaj, że dołączone do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty muszą być złożone w oryginałach lub poświadczonych urzędowo odpisach czy wyciągach.

Rejestracja spólki zoo w KRS może się odbyć w sposób tradycyjny, składając wniosek do sądu albo wysyłając go pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem S24. Złożenie dokumentu przez Internet jest mniej wymagającą opcją, aczkolwiek możliwa jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. Wniosek wraz z załącznikami musi być opatrzony kwalifikowanym e-podpisem, albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Poza formularzami, aby rejestracja spólki zoo w KRS mogła zakończyć się sukcesem, niezbędne są dokumenty będące podstawą wniosku. Tutaj w szczególności należy wymienić umowę, oświadczenia osób reprezentujących spółkę, wykaz wspólników, potwierdzenie zarządu o wniesieniu kapitału oraz podstawowe dane dotyczące jednostki gospodarczej.

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego rejestru przedsiębiorców.

Oferty w formie PDF:
▸▸▸Rejestracja spółki z o.o.
▸▸▸Rejestracja prostej spółki akcyjnej