Rejestracja spółki w US

Podczas zakładania spółki niezbędne jest dokonanie wielu czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do Krajowego Rejestr Sądowego, nadaniem spółce numeru REGON oraz NIP itd. Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w pełni mogła działać prawidłowo niezbędna jest również rejestracja spółki w US. Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową. Opłata za rejestrację VAT wynosi obecnie 170 zł. Przedsiębiorca musi złożyć druk VAT-R najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT. Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną. Jeżeli dane objęte zgłoszeniem się zmienią, trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca ma w planach prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej to należy również zarejestrować daną spółkę jako podatnik VAT-UE.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe