Rejestracja spółki przez cudzoziemca

Rejestracja spółki przez cudzoziemca jest możliwa tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Mogą oni tworzyć oddziały na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Nie ma żadnych utrudnień od strony formalnej, z którymi dany cudzoziemiec musiałby się borykać podczas procesu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak jeżeli cudzoziemiec zakładający spółkę w Polsce jest podmiotem innym niż osoba fizyczna, to aby założyć spółkę w Polsce, musi posiadać on urzędowy oryginalny odpis z rejestru tego podmiotu. Rejestracja spółki w Polsce nie przysługuje przedsiębiorcom z krajów, z którymi Polska nie zawarła umowy, która uwzględniałaby taką możliwość. Nasza firma dopełni wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki na terenie całej Polski. Proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być uciążliwy jednak nie za pośrednictwem naszej firmy.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe