Rejestracja spółki komandytowej krok po kroku

Zakładanie firmy w formie spółki komandytowej wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych niezbędnych formalności. Rejestracja spółki przebiegnie sprawie jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy.

Pierwszym bardzo ważny elementem, który stanowi podstawę do zarejestrowania działalności jest umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego. Niezbędny jest także wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, który należy przygotować na odpowiednich formularzach.
W przypadku spółki komandytowej właściwy jest druk KRS-W1, dodatkowo wymagane będą do niego odpowiednie załączniki. Wraz z wnioskiem w KRS przyszły przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć:
– umowę spółki,
– wykaz wspólników wraz z ich adresami,
– notarialne poświadczenie podpisów osób reprezentujących spółkę,
– dowód uiszczenia odpowiednich opłat.

Osoby, które chcą dowiedzieć się jak przebiega rejestracja spółki komandytowej krok po kroku zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Oferujemy usługi doradcze oraz kompleksowe przeprowadzanie procedury rejestracji spółki komandytowej.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe