Rejestracja sp. z o.o. w KRS

Rejestracja sp. z o.o. w KRS jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym z etapów zakładania własnej firmy. Wymaga ona złożenia do tej instytucji odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć takie dokumenty jak:

– dwa egzemplarze umowy spółki w postaci aktu notarialnego (jeden dla Urzędu Skarbowego, drugi do Krajowego Rejestru Sądowego),
– uchwałę wspólników o powołaniu zarządu (składamy wtedy gdy takie informacje nie zostały zawarte w umowie),
– oświadczenie dotyczące wniesienia kapitału zakładowego (muszą je przedłożyć wszyscy członkowie zarządu),
– listę wspólników, wraz z liczba ich udziałów i ich wartością nominalną,
– listę członków zarządu (zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy),
– formularz NIP-2 i umowę najmu lub akt własności lokalu będącego adresem rejestrowym spółki,
– formularz RG-1 (zgłoszenie do rejestru REGON),
– zgłoszenie płatnia ZUS,
– potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej i tej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracja sp. z o.o. w KRS wymaga skompletowania pokaźnej dokumentacji. Pominięcie choćby jednego z wymienionych przeze mnie podpunktów skutkuje odrzuceniem naszego wniosku i koniecznością ponownego jego złożenia. Jeżeli chcą Państwo uniknąć takiej sytuacji, zapraszam do skorzystania z pomocy naszych ekspertów.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe