Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2021

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2021 powinno się wykonać po zakończeniu roku obrotowego, gdyż zamknięcie ksiąg rachunkowych zobowiązuje firmę do złożenia sprawozdania finansowego urzędzie.

Sprawozdanie finansowe tworzone jest przez firmy prowadzące księgi rachunkowe w języku polskim i polskiej walucie, a dokument ten zawiera informacje o wszystkich działaniach inwestycyjnych w firmie oraz przedstawia pełną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Przygotowane sprawozdanie finansowe wymaga zatwierdzenia, a następnie w ciągu 15 dnia kierownik, pełnomocnik albo osoba upoważniona powinna je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz KAS w formie elektronicznej. Ważne, do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat.

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2021 tylko z pomocą naszych doświadczonych księgowych. Zachęcamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe