Prowadzenie księgi rachunkowej

Prowadzenie księgi rachunkowej to obowiązek podmiotu, który wdraża w swojej firmy system pełnej księgowości. Księgi rachunkowe składają się z dziennika, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych oraz inwentarza. Wszystkie zapisy, które są prowadzone muszą być zgodne z rzeczywistością gospodarczą oraz odzwierciedlać operacje, które miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością firmy. Prowadzenie księgi rachunkowej to krok do przeprowadzenia prawidłowych rozliczeń firmy z tytułu osiąganych przychodów. Zadanie to najczęściej z uwagi na złożoność pojęć księgowych nie jest wykonywane samodzielnie przez przedsiębiorcę, zostaje zlecone wyspecjalizowanemu podmiotowi, który o prowadzeniu księgowości wie wszystko.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie systemu księgowości firm, zapraszamy Państwa do kontaktu i pozyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty. Zapewniamy profesjonalizm oraz terminowe wykonanie wszystkich powierzonych nam czynności.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe