Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie zapisów księgowych, chociaż niejednokrotnie bywa problematyczne, przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści: pozwala badać sytuację firmy oraz skutecznie ją prowadzić. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, do obowiązków każdego przedsiębiorcy należy prowadzenie ewidencji środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Środkami trwałymi nazywa się rzeczowe, trwałe aktywa o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, które są zdane do użytku i wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa. Przykładowymi środków trwałych są:

– nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, grunty, budowle i budynki i lokale będące odrębną własnością,
– urządzenia, środku transportu, maszyny,
– ulepszenia w obecnych środkach trwałych,
– inwentarz żywy.

Jeżeli chcą Państwo zlecić zewnętrznej firmie prowadzenie ewidencji środków trwałych, nasza firma chętnie wykona tę usługę dla Państwa. Od lat zajmujemy się prowadzaniem podobnych ewidencji, dlatego też zapewniamy, że będą one prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami.