Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych to obowiązek przedsiębiorcy, który rozlicza się z tytułu należnego podatku dochodowego stosując uproszczoną formę księgowości jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Bardzo ważne jest aby przedsiębiorca przechowywał dowody zakupu towarów, poprzez które możliwe jest określenie kosztu prowadzonej działalności gospodarczej. Takie dowody przechowywane są najczęściej przez 5 lat rozpoczynając od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych polega przede wszystkim na ewidencjonowaniu kategorii przychodowych, które są niezbędne przedsiębiorcy do przeprowadzenia prawidłowego rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. Wszystkie zapisy, które są prowadzone muszą być ujęte w sposób chronologiczny na postawie konkretnych dowód księgowych. Termin wprowadzenie przychodów do ewidencji nie może być późniejszy niż 20 dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych to duża odpowiedzialność, która spoczywa na przedsiębiorcy. Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie księgowości firmy, zachęcamy do kontaktu i pozyskania szczegółowych informacji.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe