Pomoc w złożeniu wniosków do US

Wniosków, korekt i oświadczeń składanych do Urzędu Skarbowego jest sporo, z racji na to że to właśnie US rozpatrza sprawy podatników CIT,PIT czy VAT.

Wnioski mogą być składane w postaci papierowej w urzędzie lub listownie, a także elektronicznie.
Są sytuacje, gdy ktoś potrzebuje załatwić sprawę w urzędzie, ale nie ma możliwości się w nim zjawić.
Wtedy zdecydowanie przydałaby się pomoc w złożeniu wniosków do US.

Można skorzystać z usług firm, które proponują:

– sporządzenie pełnomocnictwa
– pomoc w wypełnieniu wniosków
– osobiste złożenie wniosku do urzędu na terenie Krakowa lub Warszawy
– odebranie wniosku w terminie do 7 dni od dnia złożenia
– przesłanie skanów pozyskanej dokumentacji do klienta
– przesłanie oryginałów dokumentów na adres podany przez klienta

Jeśli potrzebne są Państwu zaświadczenia o niezaleganiu, to składając wniosek osobiście zyskują Państwo pieczątkę weryfikacyjną, która jest konieczna przy staraniu się o pozyskanie kredytu, dotacji czy zakładaniu rachunku bankowego.

W razie konieczności, nasza firma świadczy pomoc w złożeniu wniosków do US.