Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki to publicznoprawne, bezzwrotne i przymusowe świadczenie na rzecz państwa. Podatki w Polsce są głównym dochodem państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działania. Dzięki tym świadczeniom państwo może finansować budowę szkół, szpitali, dróg czy wspierać najuboższych. Każdy kto jest nim objęty, ma obowiązek go zapłacić. Świadczenia na rzecz państwa różnią się podmiotem, przedmiotem a także sposobem jego poboru.

Podatki w Polsce dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Aktualnie wyróżniamy 13 rodzajów.

Podatki pośrednie:
– podatek VAT – od towarów i usług,
– podatek akcyzowy,
– podatek od gier.

Podatki bezpośrednie:
– podatek dochodowy PIT – od osób fizycznych,
– podatek dochodowy CIT – od osób prawnych,
– podatek od darowizn i spadków,
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek rolny,
– podatek leśny,
– podatek od nieruchomości,
– podatek od środków transportowych,
– podatek tonażowy,
– podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Wszystkie podatki tworzą całość w sensie ekonomicznym i prawnym oraz są ze sobą powiązane tworząc system podatkowy.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe