Pełna księgowość - ewidencja księgowa w formie ksiąg rachunkowych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii. Swoje usługi oferujemy zarówo dla osób planujących założyć firmę, jak również dla tych, którzy prowadzą firmę od lat.

Firma w 24h – kompleksowe doradztwo i pomoc.

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

Pełna księgowość - Warszawa, Kraków, cała Polska

Pełna księgowość już od 280 złotych miesięcznie – po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Nasze biuro znajduje się na prestiżowej liście Spółek Doradztwa Podatkowego i posiada uprawnienia do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Pełna księgowość to zaawansowany sposób prowadzenia firmowych rozliczeń księgowych, które są zgodne z obowiązującym prawem księgowym (ustawa o rachunkowości).
Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane zostały podmioty takie, jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne.

Dzięki pełnej księgowości i związanego z nią obowiązku precyzyjnego rozliczania wszelkich transakcji finansowych, jakie miały miejsce w firmie, można szybko ocenić sytuacje finansową jednostki i sporządzić plan dalszego rozwoju.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK
Księgowość spółki z o.o. – oferta PDF

– otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
– prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
– sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej
– przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług – VAT-7
– sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT
– sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
– udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
– sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
– sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej*
– reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej
– przygotowanie oraz wysłanie pliku JPK_VDEK

KADRY I PŁACE PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

– prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
– sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
– sporządzanie rachunków i list płac do umów zleceń i umów o dzieło wraz z deklaracjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
– przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
– przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na podatek
– przygotowanie corocznych obowiązkowych zestawień składek i kartotek wszystkich pracowników
– wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
– informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Oferujemy kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania finansowego dla spółek i innych podmiotów.
Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary finansowe i prawne (ograniczenie wolności, wszczęcie postępowania przymuszającego, wezwania z sądu). Zachęcamy do powierzenia nam obsługi w zakresie sprawozdań finansowych.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ USŁUGI DODATKOWE

– na życzenie Klienta sporządzamy wszelkie sprawozdania, raporty i analizy finansowe
– podpowiadamy i pomagamy w zastosowaniu legalnej optymalizacji finansowej w firmie
– pomagamy w zmianie biura rachunkowego
– na życzenie Klienta pozyskujemy zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US

POMOC W REJESTRACJI FIRMY

– pomoc w wyborze formy prawnej, kodów PKD itp.
– opracowanie zapisów umowy spółki lub skonstruowanie umowy w opraciu o wzorzec w S24
– założenie konta w wybranym systemie do rejestracji spółki
– przygotowanie i złożenie dokumentacji rejestracyjnej
– monitorowanie procedury rejestracj i przekazanie dokumentacji firmy w ręce klienta

1100 PLN
799 PLN
Nowa cena rejestracji spółki
Sprawdź warunki promocji
00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe