• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych

    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

    ➥ Sprawdź aktualne promocje na usługi!

Pełna księgowość - Warszawa, Kraków, cała Polska


Pełna księgowość już od 280 złotych miesięcznie - po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Pełna księgowość - cała Polska


Nasze biuro znajduje się na prestiżowej liście Spółek Doradztwa Podatkowego i posiada uprawnienia do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.Pełna księgowość to zaawansowany sposób prowadzenia firmowych rozliczeń księgowych, które są zgodne z obowiązującym prawem księgowym (ustawa o rachunkowości).
Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane zostały podmioty takie, jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne.
Dzięki pełnej księgowości i związanego z nią obowiązku precyzyjnego rozliczania wszelkich transakcji finansowych, jakie miały miejsce w firmie, można szybko ocenić sytuacje finansową jednostki i sporządzić plan dalszego rozwoju.PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK

Księgowość spółki z o.o. - oferta PDF


- otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont
- prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej
- przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7
- sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
- sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej*
- reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej
- przygotowanie oraz wysłanie pliku JPK_VDEK


KADRY I PŁACE PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ


- prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- sporządzanie rachunków i list płac do umów zleceń i umów o dzieło wraz z deklaracjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na podatek
- przygotowanie corocznych obowiązkowych zestawień składek i kartotek wszystkich pracowników
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
- informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11


SPRAWOZDANIE FINANSOWE


Oferujemy kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu sprawozdania finansowego dla spółek i innych podmiotów.
Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary finansowe i prawne (ograniczenie wolności, wszczęcie postępowania przymuszającego, wezwania z sądu). Zachęcamy do powierzenia nam obsługi w zakresie sprawozdań finansowych.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ USŁUGI DODATKOWE


- na życzenie Klienta sporządzamy wszelkie sprawozdania, raporty i analizy finansowe
- podpowiadamy i pomagamy w zastosowaniu legalnej optymalizacji finansowej w firmie
- pomagamy w zmianie biura rachunkowego
- na życzenie Klienta pozyskujemy zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US
- przygotowujemy i składamy wniosek o wpis do BDOPOMOC W REJESTRACJI FIRMY


- pomoc w wyborze formy prawnej, kodów PKD itp.
- opracowanie zapisów umowy spółki lub skonstruowanie umowy w opraciu o wzorzec w S24
- założenie konta w wybranym systemie do rejestracji spółki
- przygotowanie i złożenie dokumentacji rejestracyjnej
- monitorowanie procedury rejestracj i przekazanie dokumentacji firmy w ręce klienta

Przejdź do pełnej oferty rejestracji spółki
Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00


📑 INNE NASZE USŁUGI

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2022 rok!
Założenie spółki z o.o. z wykorzystaniem optymalinych rozwiązań na tle NOWEGO ŁADU
Utworzenie i aktywacja skrzynki do e-doręczeń elektronicznych