Opracowanie zakładowego planu kont

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego obliguje do przygotowywania takich dokumentów jak na przykład bilans, zestawienie zmian w funduszu własnym czy rachunek zysków i strat. Aby jednak mogły one zostać utworzone konieczne jest prowadzenie ewidencji i tworzenie raportów. Do powstania wyżej wymienionych dokumentów musi zostać również opracowany zakładowy plan kont.

Zakładowy plan kont to uporządkowany wykaz symboli numerycznych i nazw, służących do ewidencji zasobów gospodarczych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz źródeł finansowania i ich zmian.

Opracowanie zakładowego planu kont musi odbywać się według ściśle określonych zasad. Musi on zawierać podstawowe, obowiązkowe elementy:

– wykaz kont syntetycznych i analitycznych z ich powiązaniami,
– reguły wyceny aktywów i pasywów,
-zasady funkcjonowania kont syntetycznych,
-ustalenia dotyczące sposobu określania ewidencji wyniku finansowego,
-pozostałe unormowania systemu polityki rachunkowości.

Opracowanie zakładowego planu kont ma przede wszystkim służyć prawidłowemu sporządzaniu sprawozdania finansowego, statystycznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji i rozliczeń podatkowych.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe