Na czym polega księgowość na zasadach ogólnych?

Księgowość na zasadach ogólnych (ang. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) to zestaw zasad, standardów i wytycznych, które określają sposób, w jaki należy prowadzić księgi rachunkowe i przygotowywać sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwach. Celem księgowości na zasadach ogólnych jest zapewnienie, że sprawozdania finansowe są rzetelne, porównywalne i zrozumiałe dla odbiorców, takich jak inwestorzy, kredytodawcy, regulatorzy i inne zainteresowane strony.

Księgowość na zasadach ogólnych opiera się na kilku podstawowych założeniach, takich jak:

1. Założenie going concern, według którego przyjmuje się, że przedsiębiorstwo będzie działać w nieskończoność.
2. Założenie przepływu środków pieniężnych, według którego przyjmuje się, że transakcje i zdarzenia gospodarcze mogą być zamienione na środki pieniężne.
3. Założenie równoważności monetarnej, według którego przyjmuje się, że wartość pieniądza jest stała w czasie.

Księgowość na zasadach ogólnych opiera się również na kilku podstawowych zasadach rachunkowości, takich jak:

1. Zasada przychodów i kosztów, według której przychody są ujmowane w momencie ich osiągnięcia (lub przewidywania), podczas gdy koszty są ujmowane w momencie ich poniesienia.
2. Zasada równoważności, według której aktywa są równoważone z kapitałem własnym i zobowiązaniami.
3. Zasada ostrożności, według której należy unikać przeszacowywania aktywów i podatków, oraz niedoszacowywania zobowiązań. To oznacza, że należy zachować ostrożność przy szacowaniu wartości aktywów i podatków, aby nie były one przedstawione w sprawozdaniach finansowych w zbyt wysokiej wartości. Z kolei niedoszacowywanie zobowiązań oznacza, że należy zachować ostrożność przy szacowaniu wartości zobowiązań, aby nie były one przedstawione w sprawozdaniach finansowych w zbyt niskiej wartości.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe